ZOA Mother's Groups in Liberia
Liberia

Lopend project
Categorie: Noodhulp
https://www.zoa.nl
Het project is onderdeel van een groter programma, ondersteund door de Europese Unie. Dit programma wordt uitgevoerd door een consortium van 4 internationale NGO's in zeven counties van Liberia. Het betreft een prachtig project waarbij we over een periode van 5 jaar groepen moeders willen helpen om hun kinderen te behoeden tegen ondervoeding (hetgeen kan leiden tot achterstand in hun ontwikkeling en kindersterfte). De belangrijkste doelstelling is om meer diversiteit aan te brengen in de dagelijkse voeding, dusdanig dat de inname van essentiële voedingsstoffen wordt verbeterd en ondervoeding bij jonge kinderen wordt tegengegaan. Wij willen dit doen door hen dusdanig te ondersteunen dat zij zelf in staat zijn om hun eigen groenten en fruit te kunnen verbouwen in tuintjes van 20 x 20 meter. De gestelde doelen voor jaar 1 van het project, zoals het opzetten van 40 mother's groups en moestuinen, zijn behaald. Daarnaast zijn de tools voor het verzamelen van data verzameld en zijn de medewerkers getraind om deze tool's te gebruiken.

Maatschappij

""is een deel van ons bestaan. Het welzijn van anderen in onze leefomgeving gaat ons allen aan.""