Stichting Het Anker Charlois
Rotterdam Charlois

Lopend project
Categorie: Maatschappij
http://www.jeugdhavenhetanker.nl/
Met het project 'een betrouwbare haven!' wil Stichting het Anker Charlois bijdragen aan ontmoeting tussen een ontplooiing van inwoners van de wijken Oud-Charlois en Carnisse in Rotterdam-Charlois. Beide wijken zijn (deels) te benoemen als achterstandswijk met veel sociale problematiek. Veel mensen voelen zich eenzaam, hebben te maken met armoede, criminaliteit en ouders hebben moeite met het goed begeleiden van hun kinderen naar de volwassenheid. Het Anker Charlois wil werken aan een betrouwbare haven waar kinderen, jongeren, hun ouders en senioren welkom zijn. Een plaats waar mensen zichzelf mogen zijn en vriendschappen kunnen opbouwen, maar waar ook een luisterend oor en betrouwbare sfeer mag zijn. De betrouwbaarheid willen we uitstralen door ongeacht religie of afkomst te luisteren naar wat bezoekers en clubleden bezighoudt, wat zij willen leren of waar zij hulp bij nodig hebben. Het Anker Charlois is een vrijwilligersorganisatie die, namens de Protestantse gemeente Rotterdam Zuid diaconaal-missionair actief is in de achterstandswijken Carnisse en Oud-Charlois.

Maatschappij

"Maatschappij is een deel van ons bestaan. Het welzijn van anderen in onze leefomgeving gaat ons allen aan. "